Статьи

СТОМАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ В АСПЕКТІ КОМОРБІДНОСТІ, ПОШУК СПІЛЬНИХ ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ
21 Окт 2015
Визначали розповсюдженість  стоматологічної патології (СП) у хворих з розсіяним склерозом (РС), з метою з’ясування особливостей її перебігу в аспекті коморбідності, виділення  спільних патофізіологічних механізмів та пошуку можливостей для оптимізації схеми комплексного лікування із  залученням методів…
КЛІНІКО­НЕВРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ З ПОВТОРНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
21 Окт 2015
Ішемічний інсульт є важливою медико-соціальною проблемою, що обумовлено високою частотою захворюваності, інвалідизації та смертності населення. Наявність рухових, чутливих розладів, когнітивних та мовних порушень, як клінічних проявів ішемічного інсульту, корелює з великою частотою інвалідизації. В статті…
ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ГІПЕРТЕНЗИВНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
21 Окт 2015
В статті викладені результати клініко-неврологічного обстеження 105 хворих похилого та середнього віку з гіпертензівною енцефалопатією ІІ ступеню на тлі артеріальної гіпертензії. Доведена актуальність детального аналізу стану  хворих для визначення факторів ризику виникнення основних цереброваскулярних захворювань…
СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА И НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЗГА
21 Окт 2015
Нарушения мозгового кровообращения – являются важнейшей медико-социальной проблемой, что обусловлено их высокой частотой в структуре заболеваемости и смертности, а также значительными показателями инвалидизации населения. Выраженность когнитивного дефицита у больных с цереброваскулярной патологией в большей степени…
ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРОГО ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
21 Окт 2015
Найбільш тяжкою формою судинних захворювань головного мозку є інсульт. Захворюваність на інсульт в Україні становить близько 100-120 тис. випадків на рік. 40-50% хворих помирають протягом першого року після інсульту, а 80% тих, що вижили, залишаються…
ЗАКРИТА ЧЕРЕПНО­МОЗКОВА ТРАВМА З ФОРМУВАННЯМ ІНСУЛЬТ­ГЕМАТОМИ:  РОЗБІР КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
21 Окт 2015
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі черепно-мозкові травми (ЧМТ) отримують близько 10 млн. осіб, з яких 1.5 млн. гинуть (9,0% всіх причин летальності), а ще 2.4 млн. стають інвалідами. Частота ЧМТ…