Статьи

В статті викладені основні вимоги до післядипломної підготовки лікарів-інтернів згідно сучасних світових стандартів, враховуючі активний процес інтеграції медичної освіти України в загальноєвропейський освітній простір.

В статті представлені навчально-педагогічні заходи, які розроблені і втілені в практику колективом кафедри неврології і рефлексотерапії для покращення підготовки лікарів циклу «Загальна практика-сімейна медицина»