Статьи

Найбільш сильним і незалежним чинником ризику когнітивних розладів є вік, оскільки головний мозок зазнає ряд закономірних змін, які роблять його більш уразливим по відношенню до різних патологічних впливів.

 

Серед основних факторів ризику розвитку інсульту найбільш часто зустрічаються: підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет, миготлива аритмія, відкрите овальне вікно, високий рівень холестерину, серпоподібноклітинна анемія, куріння, вживання алкоголю.

Збільшення кількості розвитку випадків інсульту відбувається за рахунок збільшення поширеності основних факторів ризику, таких як вік і різні серцево-судинні події, такі як інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія і особливо фібриляція передсердь.

В рекомендаціях представлені сучасні відомості щодо актуальності вивчення ураження нервової системи при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта. Наводяться загально-неврологічні  та спеціальні методики обстеження, сучасний алгоритм діагностики і тактика лікування

Когнітивні порушення є частим наслідком інсульту. Наявність важких когнітивних порушень після інсульту значно утруднює відновлення функціонального статусу протягом періоду реабілітації та збільшує ризик смерті. На сьогодні ефективність медикаментозного  лікування порушень когнітивних функцій є недостатньою.

Приводятся данные использования Кортексина при различных формах глаукомы как в монотерапии, так и в комплексном лечении. Кортексин - пептидный биорегулятор, который снижает уровень апоптоза нейронов, обеспечивает нейропротекторное и нейротрофическое действие
Резюме

В статті висвітлені теоретичні основи етіопатогенетичних механізмів виникнення, клінічного перебігу, діагностики та сучасні аспекти лікування хворих на хронічну ішемію мозку при розвитку гіпертонічного кризу.