Статьи

Неврологічні прояви остеохондрозу складають від 60 до 70% серед усіх захворювань периферичної нервової системи, а вертеброгенні радикулопатії займають від 8 до 10% серед інших ускладнень остеохондрозу хребта, що нерідко призводять не тільки до тимчасової, а й стійкої втрати працездатності.

Сегодня в медицинской практике многих клиницистов при выборе лечения используется концепция «коморбидности», т.е. учёта одновременной манифестацией в организме нескольких заболеваний

В статті викладені основні вимоги до післядипломної підготовки лікарів-інтернів згідно сучасних світових стандартів, враховуючі активний процес інтеграції медичної освіти України в загальноєвропейський освітній простір.

Зростання кількості людей, хворих на цукровий діабет (ЦД), як у нашій країні, так і в усьому світі, набуло епідемічних масштабів. Зупинити зростання захворюваності ЦД на даний момент не вдається, незважаючи на величезні зусилля, спрямовані на вирішення цієї глобальної проблеми.

Головные боли затрагивают 90% населения, большинство из которых являются доброкачественными, некоторые из них опасны для жизни, а другие требуют постоянной медицинской консультации и лечения. Согласно классификации Международного общества головной боли – все головные боли делятся на первичные и вторичные.

В статті представлені навчально-педагогічні заходи, які розроблені і втілені в практику колективом кафедри неврології і рефлексотерапії для покращення підготовки лікарів циклу «Загальна практика-сімейна медицина»