Статьи

В рекомендаціях представлені сучасні відомості щодо актуальності вивчення ураження нервової системи при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта. Наводяться загально-неврологічні  та спеціальні методики обстеження, сучасний алгоритм діагностики і тактика лікування