Всеукраїнська асоціація по  неврології та рефлексотерапії

Громадська організація

«Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»

 Gerb12  

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

East european journal of neurology (Східно-європейський журнал по неврології) незалежне видання для практикуючих лікарів.

Видається за підтримки Громадської організації "Всеукраїнська асоціація по неврології і рефлексотерапії" і Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Головний редактор - д.мед.н., професор Свиридова Н.К.

Наш журнал включено до друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України!
Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015 р.

 

Над журналом працюють

Свиридова Наталья Константинівна

Головний редактор

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Кусткова Анна Сергіївна

Заступник редактора

Литвин Сергій Володимирович

Відповідальний за випуск

Кирилов Андрій Вікторович

Верстка

О журнале 

East european journal of neurology