Основні вимоги до статей

До розгляду приймаються статті, раніше не опубліковані.

Автори, направляючі свої статті в журнал, повинні керуватися положеннями, розробленими редакцією журналу на основі сучасних рекомендацій МОЗ України, Минестерства вищої освіти, ВАК України, Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.